Hỗ trợ 098 567 2568
 
 
 
 

1.  Lala thực hiện chuyển giao cho khách hàng theo mẫu hoa đã được khách hàng lựa chọn, trường hợp không có hoa theo mẫu,  Lala sẽ thông báo lại

cho khách hàng, dựa trên sự đồng ý của khách hàng để thay thế loại hoa khác có ý nghĩa và màu sắc tương đương.

2. Lala thực hiện chuyển giao đơn hàng bắt đầu từ 7h30 đến 18h30 hàng ngày.

3. Lala rất mong nhận được đầy đủ thông tin của người đặt hoa, người nhận hoa, số điện thoại, thời gian và địa chỉ nhận hoa để đảm bảo đơn hàng

được chuyển giao đúng và kịp thời.

4.  Mức phí vận chuyển:

Lala hiện tại đang hỗ trợ phí vận chuyển cho các đơn hàng trong vòng 3km.

Trong trường hợp địa chỉ nhận hàng >3km, quý khách vui lòng gửi trả phần phí vận chuyện vào cùng giá của đơn hàng (Lala ký nhận với đơn vị giao

chuyển uy tín để đơn hàng giao ở những khu vực xa vẫn đảm bảo chất lượng)

 Mến tặng từ Lala!