Hỗ trợ 098 567 2568
 
 
 
 

Quý khách hàng có thể lựa chọn thanh toán bằng những hình thức sau: 

 

1/ Trả bằng tiền mặt tại cửa hàng.

2/ Thanh toán bằng chuyển khoản

 Ngân hàng Quân đội - CN Hoàn Kiếm              

Tên TK: Nguyễn Thị Lan Hương

 Số TK : 0570.1260.37008

 Ngân hàng Ngoại thương- SGD

Tên TK: Nguyễn Thị Lan Hương

 Số TK : 0011.0027.18068

3/  Thanh toán bằng thẻ Visa/ Master

Mến tặng từ Lala!